How Can We Help

Our mission is to facilitate individuals and communities to participate fully in social, economic and

cultural activity by supporting a vibrant and inclusive society in Co. Kildare

Support for the Unemployed

Supporting Individuals

 

Funded by

The Social Inclusion and Community Activation Programme (SICAP) is co-funded by the Irish Government, through the Department of Rural and Community Development, and the European Union through the European Social Fund Plus under the Employment, Inclusion, Skills and Training (EIST) Programme 2021-2027

Tá and Clár un Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann, tríd an Rionn Forbartha Tuaithe agus Pobail, agus ag an Aontas Eorpach trí Chiste Sóisialta na hEorpa Plus faoin gClár Fostaíochta, Cuimsiú, Scileanna agus Oilúna (EIST) 2021-2027.

Translate »